Partners

Een netwerk van verenigingen in het Brussels Gewest

Pour la solidarité

Slaan heeft gevolgen! 

In België is 1 op de 3 vrouwen het slachtoffer van partnergeweld in de loop van haar leven. Dit geweld vindt plaats in de privésfeer, maar heeft een aanzienlijke impact op alle aspecten van het leven van de slachtoffers, vooral op het werk. Bij partnergeweld moeten de bedrijven een plaats van stabiliteit en steun zijn.

POUR LA SOLIDARITÉ-PLS stelt bedrijven voor om het thema partnergeweld op te nemen in hun beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen en toe te treden tot het Europese CEASE-netwerk, het eerste bedrijvennetwerk dat opkomt tegen huiselijk geweld.

Het netwerk komt voor de eerste keer samen op 23 november 2018 in Brussel voor de uitwisseling en ondertekening van het Charter van de bedrijven die front vormen tegen huiselijk geweld. 

Meer info: bit.ly/CEASE-reseau

POUR LA SOLIDARITÉ-PLS, een denk- en doetank, stelt haar competenties op het gebied van onderzoek, advies, coördinatie van Europese projecten en organisatie van evenementen ter beschikking van bedrijven, overheden en middenveldorganisaties.

Meer info 


Bezoek website

Amazone asbl

Amazone is het Kruispunt Gendergelijkheid, gelegen in hartje Brussel. Twintig jaar geleden werd Amazone opgericht: een visionair concept dat in meerdere landen werd overgenomen. Het creëren van synergieën en het bundelen van krachten uit de vrouwenbeweging zijn sleutelwoorden voor Amazone. Samen sterk!

We zijn ook een Documentatiecentrum Genderbeleid, een Congrescentrum & een Restaurant, een sociaal en duurzaam en een tentoonstellingsruimte, Art’mazone waar ieder jaar vrouwelijke artiesten of creaties over vrouwen, gender, of feminisme geëxposeerd worden.


Bezoek website

Elles tournent

« Draai films, dames » zei Alice Guy Blaché in 1914. Een eeuw later geven vrouwelijke cineasten nog steeds gehoor aan de oproep van deze filmpionier en blijven ze onze kijk op de wereld verrijken. Hun films zijn vindingrijk, weerbarstig en maken komaf met stereotypes. Ze zitten vol humor, woede en nemen geen blad voor de mond; deze films verruimen onze blik op de wereld.

‘Dames draaien’ is actief in de artistieke en culturele wereld, vooral dan om het werk van vrouwen  in de audiovisuele en multimedia sector te promoten. De vereniging houdt zich bezig met verschillende activiteiten zoals het opstarten en animeren van socio-culturele evenementen, festivals, tentoonstellingen, ateliers, conferenties en artistieke voorstellingen.

Algemene doelstellingen: de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen en de gender gerelateerde discriminatie wegwerken. De filmwereld blijft gedomineerd door mannen wat zich laat voelen in de huidige filmproductie. Er bestaat sterk cinematografisch werk van vrouwen maar dat komt niet echt aan bod in de traditionele distributie kanalen. De vereniging ‘Dames draaien’ probeert hieraan te verhelpen.


Bezoek website

Plan international Belgïe

Sinds haar oprichting in 1937 groeide Plan International uit tot een ontwikkelingsorganisatie die wereldwijd actief is in meer dan 70 landen. Samen met zo'n 90.000 lokale gemeenschappen werken we aan concrete oplossingen voor kinderen, gezinnen en gemeenschappen. Op die manier bereiken we vandaag 84 miljoen mensen. 

Plan International België streeft naar een wereld waar alle kinderen, meisjes én jongens, de kans krijgen om naar school te gaan, zelf keuzes te maken over hun lichaam en leven, deelnemen aan beslissingen die voor hen belangrijk zijn en zich ontplooien vrij van angst en geweld. Maar we doen dit niet alleen. We hebben jouw hulp nodig. Ontdek hoe jij het verschil maakt en kom in actie voor meisjes van over de hele wereld.


Bezoek website

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Het Instituut is onderverdeeld in verschillende cellen die werken rond diverse actiedomeinen, zoals bijvoorbeeld gender mainstreaming, arbeid, de strijd tegen partnergeweld, onderzoek,… De juridische cel van het Instituut behandelt infovragen en klachten van slachtoffers van geslachtsdiscriminatie.


Bezoek website

Rainbowhouse

Het Rainbow House Brussels herbergt verschillende Franstalige en Nederlandstalige LGBTQI-verenigingen uit het Brusselse. Het is een plek waar LGBTQI en hun vrienden informatie kunnen krijgen, warm onthaald worden, en elkaar kunnen ontmoeten. De verenigingen – ook niet-LBGTQI – komen er samen om socio-culturele activiteiten te organiseren. Het Rainbow House Brussels is ook een café die openstaat voor allen, en een informatiepunt dat, indien nodig, kan helpen om z'n weg te vinden naar juridische, sociale, psychologische of medische hulp.


Bezoek website

Touche pas à ma pote

TPAMP was aanvankelijk een campagne tegen pesterijen op straat en seksisme in het dagelijkse leven. Ze werd gelanceerd door het magazine ELLE België en is intussen uitgegroeid tot een onafhankelijke entiteit onder de vorm van een Brusselse vzw.

We kunnen vrouwen niet alleen laten tegenover de vormen van geweld die pesterijen op straat en seksistisch gedrag in het algemeen zijn. Daarom voert TPAMPsensibiliseringscampagnes en educatieve projecten.

Het gebruik van het gele handje uit een antiracist campagne van de jaren 1980 is geen toeval. Het logo maakt de campagne meteen duidelijk: nultolerantie tegen racisme en nultolerantie tegen seksisme vormen één enkele strijd.


Bezoek website

ULB


Bezoek website

Vie féminine

Voor een solidaire en egalitaire samenleving!

Op 29 mei 2010 keurden de leden van Vie Féminine, gemachtigd door de verschillende entiteiten en structuren van de beweging, tijdens een congres “Twaalf voorwaarden voor een egalitaire, solidaire en rechtvaardige samenleving” goed. Deze voorwaarden hebben betrekking op tal van concrete domeinen in het leven van de vrouw en de hele samenleving en zijn noodzakelijk om ons samenlevingsmodel te transformeren in een project dat echt egalitair, solidair en rechtvaardig is. 

Vie Féminine is dus meer dan ooit vastbesloten om alle vormen van onrecht en ongelijkheid te bestrijden die teweeggebracht worden door deze systemen, de aandacht te vestigen op hun uiterst negatieve impact op het leven van de vrouw en die impact aan de kaak te stellen. Daarom heeft Vie Féminine zich er tijdens het Congres van 29 mei 2010 toe verbonden om voortaan een kijk op de samenleving te integreren die rekening houdt met deze drie systemen van onderdrukking en die verankerd wordt in het dagelijkse leven van de vrouw.


Bezoek website

JUMP

Als toonaangevende sociale onderneming werkt JUMP samen met organisaties en mensen om de genderkloof tussen vrouwen en mannen op de werkvloer te dichten, duurzame bedrijfsprestaties te realiseren en een maatschappij met meer gelijkheid te creëren.

Naar aanleiding van een enquête over seksisme die gehouden werd bij meer dan 3000 vrouwen, waarvan ook een publicatie en video met de resultaten verschenen is, heeft JUMP tutorials gemaakt van 10 technieken om te reageren op seksistische, racistische of homofobe opmerkingen. JUMP ontwierp het webplatform www.stopausexisme.be om alle realisaties rond seksisme te verzamelen en roept organisaties op om deze website te voeden.

Ter gelegenheid van het Irisfeest heeft JUMP een quiz gemaakt om mensen bewust te maken van alle vormen van discriminatie. Equal zal deze uitgebreider verspreiden in de komende maanden. Op het einde van het jaar zal de eerste “antiseksisme kit” voor bedrijven in het Frans en Nederlands gepubliceerd worden. Deze kit wordt aangevuld met een reeks van 10 affiches die elk bedrijf kan personaliseren. Er worden ook opleidingen aangeboden aan bedrijven voor managers die verantwoordelijk zijn voor de levenskwaliteit op het werk en voor vrouwen die het slachtoffer zijn van seksisme.


Bezoek website

Vrouwen de straat op !

Het collectief “Vrouwen de straat op!” is een feministische organisatie zonder winstoogmerk die, in het Brusselse Gewest, de aandacht wil vestigen op vrouwen van hier en elders, de onzichtbaarheid van vrouwen in de openbare ruimte en in de geschiedenis wil aanklagen en inspirerende modellen wil voorstellen voor iedereen.

Wij geven een andere naam aan openbare plaatsen door verschillende vrouwen* in de schijnwerpers te zetten die opmerkelijk zijn door hun engagementen, ontdekkingen, acties…

Wij zetten ons in om vrouwen* zichtbaarder te maken in de openbare ruimte, meer bepaald wat de straatnamen betreft, door voorlichtings- en educatieprojecten voor te stellen aan de autoriteiten en organisaties.


Bezoek website

Vision

Dit project is ontstaan dankzij de jonge bewoners van de wijk Picardie die de dingen graag anders zagen en twee minivoetbalteams oprichtten (Picardie Bruxelles) in 1997.

Ze willen onder andere schooluitval en sociale en culturele achterstelling bestrijden, de gender- en raciale diversiteit tussen de verschillende publieken bevorderen door nieuwe projecten aan te moedigen en cultuur toegankelijker maken voor jongeren.

Met hun project, in samenwerking met het buurthuis van Evere, willen ze het beeld van mannen en vrouwen in de samenleving en media met elkaar confronteren. Ze zullen ook seksualiteit aankaarten bij jonge vrouwen die nooit voorlichting gekregen hebben.

 


Bezoek website

Garance

Sinds haar oprichting bestrijdt Garance gendergerelateerd geweld. Dit geweld is voor vrouwen anders dan voor mannen. Om deze reden hebben ze gekozen voor een andere manier van werken met meisjes en jongens en vrouwen en mannen, naargelang van hun verwachtingen. Er worden ook regelmatig activiteiten georganiseerd voor vrouwen van 55 jaar en ouder. Maar de doelstelling blijft hetzelfde: zichzelf respecteren, respect afdwingen en bijdragen aan een samenleving met meer gelijkheid en minder geweld.

Tijdens al hun activiteiten gaan ze voor een participatieve aanpak die streeft naar zelfstandigheid en burgerschap van de mensen.

Tijdens de campagne leggen ze hen toe op de organisatie van workshops en cursussen zelfverdediging voor vrouwen.


Bezoek website

Le poisson sans bicyclette

Le poisson sans bicyclette is een vernieuwend concept dat gezelligheid paart aan engagement. Het project wordt in de vorm van een vzw beheerd door een groepje vrijwillige activisten volgens de principes van gedeeld bestuur.

Het is zowel een café, gezellige ontmoetingsruimte als een plek voor feministische en geëngageerde activiteiten.

Het concept heeft tot doel de talenten van vrouwen te promoten op elk gebied, vooral gastronomisch en cultureel. Dit gezellige café, gelegen in het vrouwenhuis van Schaarbeek, biedt warme en koude dranken en warme snacks aan en organiseert activiteiten die allemaal de verschillende systemen van onderdrukking in vraag stellen die onze samenleving beheersen.

Het is met andere woorden een plaats waar we de wereld trachten te verbeteren terwijl we plezier maken in een gezellige ruimte waar vrouwen zich veilig voelen.

Er zullen workshops voor collectieve deconstructie aan de hand van tools (artikelen, beeldmateriaal, getuigenissen, ...) aangeboden worden aan een groepje mannen die de constructie van hun eigen mannelijkheid in vraag willen stellen. Deze groep zal vervolgens een schrijfopdracht uitvoeren die tot doel heeft een spoor achter te laten en aan anderen het resultaat van hun reflecties door te geven. Dit groepsexperiment zal gelijktijdig plaatsvinden met artistiek fotowerk over mannelijkheid, vastgelegd door twee beroepsfotografen. Zij zullen in samenwerking met de gespreksleidsters en de bovengenoemde reflectiegroepen foto’s voorstellen die breken met de clichés van mannelijkheid.

 


Bezoek website

Goupil

Goupil heeft tot doel ruimten voor vrijheid en expressie open te stellen voor mensen die creatieve momenten willen beleven en verkennen door middel van theater- of clowntechnieken. Via de ontmoeting openen deze creatieve ruimten een deur naar de verbeelding en nodigen zij de mensen uit om opnieuw verbinding te vinden met hun eigen capaciteiten en levenspotentieel.

Zoals elke artistieke oefening is theater en het clownspel de kans om afstand te nemen, een andere kijk te ervaren, de wereld beter te begrijpen en – wie weet – individueel of samen stelling te nemen tegenover een concrete sociale situatie of de uitdagingen die de samenleving met zich meebrengt.

Tijdens de campagne bieden ze verschillende jeugdverenigingen en vakantiekampen theaterworkshops van een halve dag aan. Via theater drukken zij hun standpunten over en representaties van gendergelijkheid uit, het beeld dat zij van vrouwen en mannen hebben.


Bezoek website

PREMISSE Asbl


Bezoek website

Kring Concept

Kring heeft tot doel een gezellige en creatieve ruimte te creëren rond fietsen.

Er zal een gemengde wielerwedstrijd georganiseerd worden om seksisme te bestrijden.


Bezoek website

Solidaris

Solidaris vecht voor een kwaliteitsvolle gezondheidszorg, toegankelijk voor iedereen, dankzij het solidariteitsprincipe.

We bieden hen een kwalitatieve aanvullende verzekering en dragen de waarden solidariteit en onderlinge bijstand hoog in het vaandel. De Socialistische Mutualiteit van Brabant vecht dan ook elke dag voor al haar leden om hen een nog grotere toegankelijkheid van de gezondheidszorg te bieden.


Bezoek website

Wel Jong, niet Hetero

"Wel Jong Niet Hetero is als samenwerkingsverband dé deskundige partner op het terrein van seksuele en genderdiversiteit bij jongeren tot en met 30 jaar, met als doel dat iedere jongere in Vlaanderen en Brussel de eigen genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie in alle vrijheid kan beleven"
Sinds 1994 is Wel Jong Niet Hetero een vrijwilligersorganisatie met als voornaamste doel dat elke holebi- en transgenderjongeren in Vlaanderen en Brussel zich goed en veilig voelt. Een korte zin, maar daar komt heel wat bij kijken! Gelukkig doen we dat niet alleen!

Ze zullen een workshop organiseren.


Bezoek website

FMDO

FMDO vzw staat voor Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties.
We zijn erkend als vereniging in het werkveld sociaal-cultureel volwassenenwerk door de Vlaamse overheid.
We zijn een koepelorganisatie en onze kerntaak bestaat uit het ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. FMDO vzw overkoepelt dergelijke verenigingen in Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Momenteel overkoepelen we 210 lidorganisaties.

We streven bij FMDO volgende doelstellingen na:
FMDO streeft naar participatie en volwaardig burgerschap van mensen met een migratieachtergrond.
FMDO werkt aan de emancipatie van mensen met een migratieachtergrond.
FMDO stimuleert het samenleven van individuen met elkaar i.p.v. naast elkaar vanuit een respectvolle houding voor elkaars eigenheid en identiteit in een superdiverse samenleving.
FMDO draagt bij aan een warme samenleving door solidariteitsinitiatieven van verenigingen van mensen met een migratieachtergrond te faciliteren.


Bezoek website