De campagne

#ZEROSEXISM IS EEN SENSIBILISERINGS -EN EMPOWERMENT CAMPAGNE TEGEN SEKSISME EN SEKSUELE INTIMIDATIE GEORGANISEERD DOOR EQUAL.BRUSSELS, DE DIRECTIE VAN GELIJKE KANSEN VAN DE GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

86% van de Brusselse vrouwen was ooit al het slachtoffer van een vorm van seksuele intimidatie, gaande van indringende blikken en ongepaste vragen tot ongewenste aanrakingen. De voorbije maanden werden er via sociale media ook heel wat getuigenissen over ervaringen met seksuele intimidatie verspreid. 

Naar aanleiding van onder andere deze vaststelling besloten equal.brussels en De Brusselse Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, een bewustmakings- en empowermentcampagne voor de Brusselse bevolking te lanceren rond twee problemen: seksisme en seksuele intimidatie.

De campagne bestaat uit 3 luiken:

Luik 1
enerzijds het uitwerken van de campagne met als doel de Brusselaar bewust te maken van seksisme en seksuele intimidatie met o.a. een affichage campagne in de metro’s en een online campagne. Anderzijds het ontwerpen van concrete tools om deze problemen te voorkomen of te bestrijden, zoals de applicatie "Blijf van mijn Lijf". 

Luik 2
de ontwikkeling en intensivering van de samenwerking met het collectief van Brusselse vzw’s, waarvan de acties en activiteiten gesteund worden tijdens de campagne. 

Luik 3
betreft de organisatie van een aantrekkelijk en creatief slotevenement om het grote publiek en de burgers te betrekken. 

Hoe zou jij reageren op seksisme?

Onze video

Onze affiches


Onze impact